1826. Cens de població i activitat del Verger

El 1826 feia només dotze anys que havia acabat la Guerra del Francés, la qual havia…