Anys 1881 – 1933. Incendis forestals

Compartir

En referència als incendis forestals el Govern d’Espanya publicava fa poc que fins a l’1 d’agost d’enguany s’havien produït 5.497 sinistres dels quals 3.477 havien sigut conats (63,25%) i 2.020 incendis (36,75%).
I pel que ens toca més propet, només en el cap de setmana del 14 al 16 d’agost, 40 incendis s’havien declarat en la Comunitat Valenciana.

Són xifres extraordinàriament preocupants que ens porten a pensar que els incendis forestals, a més d’anar associats a les onades de calor, són també una conseqüència MODERNA de l’abandó de la gestió i de la neteja de les muntanyes i de les zones comunals.

Ací a la Marina tothom sap que les autoritats ambientals prohibeixen a la gent recollir de les muntanyes margallons, sajolida o romer (Josep Ramón Mahiques -JR-, Pas a pas El Verger) i imposen multes importants a tot aquell que s’atrevisca a talar un xicotet arbret per Nadal. No es pot tocar res en les muntanyes de l’Estat.
Com a conseqüència, pensen alguns, les muntanyes han sigut desbordades per la naturalesa i estan plenes de brosa. I tanta massa vegetal esdevé gasolina quan s’associa a una onada de calor.

Eixa percepció de que els incendis forestals són un fenomen modern va associada al convenciment que en èpoques anteriors, en l’època dels nostres avis, no ocorria així perquè, a causa de la pràctica generalitzada del pasturatge i de l’extracció popular de la llenya per a la llar i per a la calefacció domèstica i les ximeneres, els nostres avis tenien les muntanyes netes de llenya seca i de males herbes.

Però eixa imatge tan bucòlica no es correspon exactament amb la realitat.

Hem fet una xicoteta investigació, molt superficial, sobre el periode de temps que va entre la segona meitat del segle XIX i el primer terç del XX i els incendis forestals en les “muntanyes de l’Estat” es van succeir amb una gran regularitat encara que, sembla, no van aconseguir quasi mai fer tant mal, ni cremar tanta superfície com els incendis actuals.

Segons l’Hemeroteca consultada en la nostra zona, el Montgó es cremava dues vegades el 1881: la primera per la part de Dénia a primers de juliol i la segona a finals del mateix mes, per la part de Xàbia.
Una subhasta a l’any 1884 davant de l’Alcalde de Dénia per a l'”alienació dels pins i soques mortes pel foc” deixava testimoniatge d’un altre incendi a la mateixa muntanya.

Pel juliol de 1890 el Montgó tornava a incendiar-se per dos focus, tenint la Guàrdia Civil que arromangar-se per a apagar-los.

Al juny de 1892 es cremaven 1.000 càrregues de llenya baixa, de nou en el Montgó.
El 1897 es cremava el Cap Negre de Xàbia. A l’agost del mateix any se subhastaven 190 pins morts pel foc en la Lloma del Nazareno de la muntanya “La Guàrdia” i les restes del Cap Negre. “sota la taxació de 50 ptes”.

Al juliol de 1904 s’incendiava la muntanya anomenada La Solana de la Vall de Gallinera, ocasionant pèrdues per valor de 1.200 ptes. Va haver d’intervindre la Guàrdia Civil.

A l’agost de 1905 el foc consumia 50 hectàrees de la Serra de Mostalla, a Pego. El foc va ser controlat pels propis veïns junt amb la Guàrdia Civil.

A primers d’agost de 1907 una sentida carta del corresponsal del Diario de Alicante a Pego donava compte d’un altre incendi. En aquest cas s’havien cremat les muntanyes propietat del senador provincial Antonio Torres Orduña del que, pel to de la carta, el corresponsal devia de ser fervent admirador. Denunciava que els incendis havien sigut provocats.

Per l’agost de 1916 tornava a cremar-se part del Montgó i en 1931 la premsa donava compte d’un altre incendi a Xaló, en la muntanya de José Fullana Llopis.
A l’agost d’aquest mateix any es cremava el Segaria, en la part de Pego.

I al juliol de 1935 tornava a incendiar-se el Montgó (de Benissa?), amb conseqüències certament intranscendents. I al novembre es repetia l’incendi, posant fi a la vida de 800 pins.


Convé recordar que la gestió pública dels aprofitaments de les muntanyes ve molt d’antic. I eixa gestió era la que mantenia les muntanyes netes de males herbes i allunyava la possibilitat d’incendis.
Però no tothom podia recollir llenya ni pasturar el seu bestiar en les muntanyes. I molt menys tallar un pi.
Contràriament al que la major part de la gent pensa, les extraccions i els usos en les muntanyes estaven fortament regulats i les infraccions molt perseguides i penalitzades.
La caça, les pastures, la tala d’arbres i fins i tot a la recollida de feixos de llenya dels matolls baixos, se subhastaven per períodes de 1-5 anys. I pobre d’aquell que sense permís violentara aquestes concessions. Una succinta ullada a l’Hemeroteca així ho demostra.

En 1871 l’Alcalde de Dénia denunciava al Jutjat i a la premsa una tala de pins il·legal en el Montgó.
Al gener de 1873 se subhastaven, davant l’alcalde de Xàbia, els aprofitaments de pastures de les muntanyes Montgó i La Guàrdia.
En 1875 el poble de Xàbia demanava permís al Govern per a talar arbres del Montgó. La premsa ambientalista objectava que “és més convenient en tots els casos, augmentar els arbratges que disminuir-los”. Ja teniem ecologistes en aquella época.

En 1878 se subhastaven l’aprofitament del margalló i de les pastures del Montgó.
I aquest mateix any se subhastava la caça en la muntanya de La Guàrdia.
El 1880 apareix en premsa una altra subhasta del margalló en el Montgó, La Guàrdia i La Granadella de Xàbia.

En 1882 una altra subhasta posava en mans privades les pastures del Barranc Fondo de Vall d’Alcalá i de Mostalla a Pego. En 1883 s’arrendava la caça i la pesca de la Marjal d’Oliva.
En 1884 se subhastava davant l’Alcalde de Pego “l’alienació de 150 estarcas de llenyes baixes” de Mostalla. El mateix dia i davant l’Alcalde de Dénia es licitava l’alienació dels pins i troncs morts per l’últim incendi del Montgó.

A l’octubre de 1885 s’oferia en pública subhasta davant l’Alcalde de Xàbia l’aprofitament de caça per a 2 escopetes del Montgó (25 ptes anuals per terme de 2 anys).
En 1886 es licitava a Dénia l’alienació de “18 pins i 25 pimpollos… i de les llenyes baixes de dues parcel·les del Montgó”. Taxaven el primer lot en 12 ptes i el segon en 100.
Aquest mateix any eren detinguts a Pego Carlos M.C. Salvador R.B. i Carlos R.G. per extraure tres càrregues de brossa de la muntanya de l’Estat”.
En Forna es licitava l’aprofitament de caça per terme de tres anys de les muntanyes municipals La Cova, Plans i Mosquera i La Rota, per 10, 10 i 5 ptes respectivament.
Per desembre se subhastava davant l’Alcalde de Tormos l’aprofitament de caça de les muntanyes Las Cuevas, Plans i La Roda (les mateixes que en Forna?). I a Xàbia es licitaven les pastures i el margalló de les muntanyes Granadella, La Guàrdia i el Montgó.
En 1887 es repetia el procediment a Xàbia i a Pego se subhastava l’aprofitament de llenyes en diverses muntanyes.
En 1892 se subhastava de nou en el Montgó, en la part de Dénia.
De la forta vigilància i repressió utilitzada per a salvaguardar aquestes concessions ens dóna complit compte el següent article del 1895.

Al març de 1897 era detingut a Pego Jaime S.M. per “tallar llenyes baixes i brancatge” en Mostalla. A l’abril li ocorria el mateix a Vicente M. M.; en aquesta ocasió sembla que s’ho mereixia: havia tallat 80 pimpollos i una càrrega de llenyes baixes de Mostalla. A l’agost se subhastaven 190 pins morts pel foc “procedents de l’incendi ocorregut el dia 20 de juny” en la Lloma del Nazareno en la Muntanya La Guàrdia de Xàbia i les “llenyes d’una altra crema haguda en el Canal de Cap Negre el 16 del referit mes”. Taxació de 50 ptes.

En 1899 la premsa publicava altres subhastes de pastures, llenyes, caça i margalló en les muntanyes enclavades en els Termes de Dénia i Xàbia. Però aquesta vegada ja se celebraven en la Delegació d’Hisenda d’Alacant.
Al novembre de 1900 se subhastava l’aprofitament d’espart i caça de les muntanyes de Mostalla, Granadella i Montgó, davant els seus respectius alcaldes.
En 1901 es procedia a una altra subhasta de 400 “estèreos” del Montgó en la part de Dénia, sota la taxació de 80 ptes.

La Revista de Gandia airejava en 1902 una disposició del Ministre d’Agricultura destinada a pal·liar la creixent proliferació d’incendis provocats, “a mà irada” deien ells. La idea era desanimar als incendiaris limitant el seu benefici.

Se succeïen les subhastes dels aprofitaments. En 1903 hi havia una altra de llenyes altes i baixes, corresponent a les muntanyes de la Guàrdia, La Granadella, Montgó i la Solana, davant els Ajuntaments de Xàbia, Dénia i Vall de Gallinera. També se subhastaven les pastures del Montgó del TM Dénia amb una rebaixa del 40% de la taxació primitiva “o siga per 180 ptes”. Aqueixes es duien a terme al gener, i al març se subhastaven les llenyes baixes del Montgó de Dénia, de la Granadella, La Guàrdia de Xàbia i la d’esparts de la Solana de Benissa. En febrer de 1904 és repetia la de llenyes baixes del Montgó del TM Dénia i al desembre la dels “diferents aprofitaments” del Montgó, amb una rebaixa del 25% de taxació. Es veu que no hi havia una taxa de retorn acceptable: començaven els anys de fam i de la gran recessió.
En 1905 i 1907 trobem noves subhastes de les llenyes baixes en la premsa habitual.

Al maig de 1908 la Junta de Colonització interior declarava l’alta de la Colònia del Montgó amb una extensió de 1.245 hectàrees dels TM de Dénia i Xàbia, fent molt explicit el seu esperit de repoblació forestal.

A partir d’aquest moment sembla que les subhastes d’aprofitaments deixen de ser notícia, encara que això no vol dir que no se celebren.
Trobem noves convocatòries en 1908 (pastures), 1912 (llenyes), 1925 (pastures), 1931, 1932 i 1933 (pastures), totes referides al Montgó.


Cites:

233. Anys 1881 – 1933. Incendis forestals

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/060821-balance_incendios.aspx
https://www.lasprovincias.es/comunitat/incendios-dias-comunitat-valenciana-20210817101054-nt.html
https://agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/aprovechamientos-forestales
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006159015512 (Pas a Pas)
El Serpis : periódico de la mañana: Año IV Número 1035 – 1881 julio 8
El Constitucional : diario liberal: Epoca SEGUNDA ÉPOCA Año XV Número 3956 – 1881 julio 6
El Serpis : periódico de la mañana: Año IV Número 1035 – 1881 julio 8
El Serpis : periódico de la mañana: Año IV Número 1052 – 1881 julio 29
El Serpis : periódico de la mañana: Año IV Número 1053 – 1881 julio 30
La unión democrática : diario político, literario y de intereses materiales: Año III Número 658 – 1881 agosto 4
El Graduador : periódico político y de intereses materiales: Año X Número 4086 – 1884 marzo 23
La Correspondencia de Alicante : diario noticiero. Eco imparcial de la opinión…: Año XVI Número 5128 – 1890 julio 26
El independiente : diario de la tarde: Año II Número 150 – 1892 junio 23
La Correspondencia de Alicante : diario noticiero. Eco imparcial de la opinión y de la prensa: Año XIV Número 4135 – 1897 agosto 6
La voz de Alicante: Año I Número 131 – 1904 julio 13
La Correspondencia de Alicante : diario noticiero. Eco imparcial de la opinión y de la prensa: Año XXI Número 7143 – 1904 julio 13
El Graduador : periódico político y de intereses materiales: Año XXIX Número 8524 – 1904 julio 14
La Correspondencia de Alicante : diario noticiero. Eco imparcial de la opinión y de la prensa: Año XXII Número 7464 – 1905 agosto 31
Diario de Alicante: Año I Número 153 – 1907 agosto 3
Las Provincias : diario de Valencia: Año LI Número 16496 – 1916 Agosto 11
Diario de Alicante: Año X Número 2798 – 1916 agosto 12
El Luchador : diario republicano: Año XIX Número 6414 – 1931 septiembre 15
El Luchador : diario republicano: Año XXIII Número 8192 – 1935 Julio 06
El Luchador : diario republicano: Año XXIII Número 8367 – 1935 Noviembre 07
Eco de Alicante : soberanía nacional. Sufragio universal: Año VI Número 868 – 1871 febrero 14
El municipio : periódico republicano federal: Año III Número 352 – 1873 enero 19
El Constitucional : diario liberal: Año SEGUNDA Número X – 1875 junio 1
El Constitucional : diario liberal: Epoca SEGUNDA Año XIII Número 3160 – 1878 octubre 15
El Constitucional : diario liberal: Epoca SEGUNDA Año XIII Número 3214 – 1878 diciembre 19
El Constitucional : diario liberal: Epoca SEGUNDA Año XIV Número 3612 – 1880 mayo 6
El Serpis : periódico de la mañana: Año V Número 1421 – 1882 octubre 29
El Litoral : semanario cientifico-literario y de intereses materiales: Año III Número 143 – 1883 septiembre 23
El Graduador : periódico político y de intereses materiales: Año X Número 4086 – 1884 marzo 23
El Serpis : periódico de la mañana: Año VIII Número 2301 – 1885 octubre 12
El Liberal : diario político y de intereses materiales: Año I Número 38 – 1886 febrero 17
El Constitucional : diario liberal: Epoca TERCERA Año XX Número 6211 – 1886 febrero 17
El Serpis : periódico de la mañana: Año IX Número 2493 – 1886 marzo 3
El Constitucional : diario liberal: Epoca TERCERA Año XX Número 6363 – 1886 septiembre 8
El Constitucional : diario liberal: Epoca TERCERA Año XX Número 6454 – 1886 diciembre 30
El Liberal : diario político y de intereses materiales: Año II Número 324 – 1887 febrero 9
El Liberal : diario político y de intereses materiales: Año II Número 554 – 1887 noviembre 23
El alicantino : diario católico: Año V Número 1402 – 1892 octubre 7
El nuevo alicantino : Propiedad y Órgano Oficial del Círculo Católico de Obreros: Año I Número 58 – 1895 marzo 12
El Graduador : periódico político y de intereses materiales: Año XXIII Número 91204 – 1897 marzo 23
La Correspondencia Alicantina : diario de noticias. Eco imparcial de la opinión y de la prensa.: Epoca VI Año 1606 Número – 1897 abril 2
La Correspondencia de Alicante : diario noticiero. Eco imparcial de la opinión y de la prensa: Año XIV Número 4135 – 1897 agosto 6
El Liberal : diario político y de intereses materiales: Año XIV Número 3821 – 1899 febrero 10
La Correspondencia de Alicante : diario noticiero. Eco imparcial de la opinión y de la prensa: Año XVI Número 5249 – 1900 noviembre 24
El Graduador : periódico político y de intereses materiales: Año XXV Número 7477 – 1900 noviembre 27
La Correspondencia de Alicante : diario noticiero. Eco imparcial de la opinión y de la prensa: Año XVIII Número 5446 – 1901 junio 14
Revista de Gandia : periódico dedicado al fomento de los intereses morales y materiales de la región, órgano de la Caja de Ahorros y Socorros y Monte de Piedad: Año III Número 135 – 1902 noviembre 15
La Correspondencia Alicantina : diario de noticias. Eco imparcial de la opinión y de la prensa.: Epoca XI Año 5369 Número – 1903 enero 4
La Correspondencia de Alicante : diario noticiero. Eco imparcial de la opinión y de la prensa: Año XX Número 6063 – 1903 enero 17
La Correspondencia de Alicante : diario noticiero. Eco imparcial de la opinión y de la prensa: Año XX Número 6093 – 1903 febrero 21
La Correspondencia de Alicante : diario noticiero. Eco imparcial de la opinión y de la prensa: Año XX Número 6701 – 1903 marzo 3
La voz de Alicante: Año I Número 263 – 1904 diciembre 21
La Vega del Segura : defensor de los intereses morales y materiales de la región: Año I Número 19 – 1904 diciembre 23
La voz de Alicante: Año II Número 304 – 1905 febrero 10
El republicano : Órgano del Partido Republicano de Alicante: Año XI Número 979 – 1907 enero 17
Heraldo de Alicante: Año IV Número 1110 – 1908 noviembre 24
El popular : diario independiente: Año III Número 536 – 1912 abril 9
Las Provincias : diario de Valencia: Año 60 Número 18608 – 1925 Septiembre 26
El Día : diario de información defensor de los intereses de Alicante y su…: Año XVII Número 4958 – 1931 noviembre 11
Las Provincias : diario de Valencia: Año 67 Número 20424 – 1932 Marzo 26
Las Provincias : diario de Valencia: Año 67 Número 20651 – 1932 Diciembre 20
Las Provincias : diario de Valencia: Año 68 Número 20950 – 1933 Diciembre 05
El Día : diario de información defensor de los intereses de Alicante y su provincia: Año XIX Número 5494 – 1933 diciembre 6

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *