1877 Desembre. Evolució de la producció de pansa de moscatell a la Marina Alta

Aquesta és una xicoteta anotació (treta de la premsa de la época) per a comprendre l’origen…