1879 – 1885. El Marqués de Campo i el tren al Verger

Compartir

En 1879 van augmentar de manera alarmant els casos de lepra a la comarca, a causa de la qual cosa els Ajuntaments del Verger i Ondara es comprometien a contribuir a les despeses de construcció d’un hospital de leprosos (el Govern ja havia adjudicat 200.000 reals). Però encara no se sabia el seu lloc d’emplaçament.

La crisi pasera s’aguditzava per la falta de pluges i la falla dels mercats (es pagava a 3 duros el quintal –només 60 reals els 50 Kg-). I l’incipient cultiu de la canya de sucre es trontollava per falta de reg.

I l’emigració, malgrat els esforços que feia el Govern en obra pública (s’estaven expropiant els terrenys en els TM de Dénia i Gata per a la futura carretera d’Alacant a Silla “a fi de proporcionar feina als molts bracers que per mancar de treball emigren a les costes de l’Àfrica”) continuava a l’alça.

1879

Referent al ferrocarril hi havia per aquesta època diversos projectes en marxa: 1.- el de sempre, la línia entre Carcaixent, Gandia i Dénia, a tracció animal (amb un xicotet tros ja construït a l’eixida de Dénia) i la concessió del qual anava de mà en mà, però que ningú s’atrevia a executar, 2.- el d’Alcoi a Dénia per Vall d’Alcalá, Gallinera i Pego i 3.- un altre des de Dénia a Silla passant per Gandia. Mirar este altre post per a ampliar.

El cas és que el projecte de Gandia a Dénia queia al final en mans del Marqués de Campo i aquest inaugurava, a mitjan agost de 1879, l’inici de les obres del tren.

El Serpis Año II Número 388 – 1879 agosto 20

Però en aquest context de fam generalitzada, calamitats meteorològiques (al desembre es va espolsar una gelada de les que fan història) i emigració, les obres del ferrocarril anaven massa a poc a poc.

1880

Els nostres avantpassats començaven 1880 menjant herbes i garrofes i demanant molts Ajuntaments de la província la condonació dels tributs per la seua precària situació.

Però això no havia fet més que començar i al maig un temporal d’aigua i pedra arruïnava quasi per complet la collita de pansa.

Tornant al tren, el 14 de juliol es formalitzava l’escriptura de cessió de la línia de Carcaixent a Gandia per la qual el Marqués de Camp comprava als Trenor aquest projecte per a, una vegada ampliades les vies, conjuminar-lo amb el de Gandia a Dénia, encara per fer, i transformar-los tots dos en ferrocarrils econòmics a vapor.

Al novembre, coincidint amb una altra riuada històrica del Girona començaven els treballs d’esplanació i desbrossament en una extensió de 6 Km i s’encarregava la fabricació dels ponts sobre els rius Alcoi, Girona, Molinell, Bullent i Gallinera, alhora que comissions de Pego i Ondara visitaven a l’enginyer Navarro Reverter (director del projecte), per a pregar-li que el tren passara pels seus pobles. Però Navarro Reverter ja tenia prou feina combatint la susceptibilitat de la comissió dels propietaris de les terres per on havia de passar la via.

1881

Al gener de 1881 s’aprovava la transferència del “ferrocarril servit amb força animal de Gandia a Dénia, feta pel Sr. Francisco Carreras i Jofre a favor del Marqués de Campos”, encara que entenem que aquest últim ja l’havia comprada en 1879 (inconsistència que cal d’investigar).

Al juliol, mentre es duien a terme els treballs d’adequació entre Carcaixent i Gandia el Marqués de Campo, intentant demostrar sensibilitat amb l’emigració, presentava una exposició al Ministre de Foment oferint-se a donar ocupació a 300 jornalers dels que tornaven d’Orà, en les obres del ferrocarril i que, a més, podria transportar a Filipines, per a dedicar-los al cultiu del tabac a aquells que ho desitjaren.
Al juny de 1881 s’estaven col·locaven els raïls entre Carcaixent i Gandia i a l’octubre Juan Navarro Reverter convidava a la premsa a la inauguració d’aquest tram. Un article del Comerç descrivia les màquines i els “carruatges”:

Per aquestes dates un altre article afirmava que la part del projecte fins a Dénia depenia encara de l’aprovació del Ministre de Foment i que, aquest tram resultaria més fàcil de realitzar ja “que quasi tot ell es compon d’alineacions rectes i només té 251 obres, entre elles ponts, dels quals el del riu Serpis, de 95 metres de llum…”. El periodista confirmava que “quasi tots els terrenys que ha d’ocupar aquesta via estan ja expropiats i es treballa en l’esplanació”.

1882

La Revista de Gandia informava al gener de 1882 que els treballs d’esplanació en el TM municipal de Dénia ja estaven conclosos i que ara s’estava treballant en un pas provisional, al lloc on més tard ocuparia el pont sobre el riu Serpis. Mentrestant, a Pego, on s’estaven acabant els treballs de la carretera que li uniria amb Planes, esperaven encara als enginyers del M. de Campo, amb l’esperança d’aconseguir un ramal que passara per Pego.

I la Direcció General autoritzava a l’abril, a Juan Bautista Lafora, els estudis preliminars d’un altre gran projecte, el ferrocarril Alacant-Vila Joiosa i Altea- Dénia.
Al maig, mentre una comissió presentava al Senat el projecte “de canvi de força motriu de sang per la de vapor” la qual era aprovada i signada pel Rei Alfons XII, remataven els treballs d’esplanació en la nostra zona i ja es començaven a col·locar els raïls.
A la vegada, la premsa informava que Gabriel Moreno, nebot del M. de Campo i gerent del ferrocarril de Gandia a Dénia viatjava a Madrid per a “demanar la concessió d’un ramal de ferrocarril des de Pego a Alcoi passant per la Vall de Gallinera”.

I al juliol, quan ja les obres estaven tan avançades, es publicava la Llei que modificava la tracció animal per la de vapor, una cosa, el retard, molt habitual entre els nostres dirigents:

Però, en aquest mateix mes i per a sorpresa de tots, l’Ajuntament del Verger secundat pels propietaris, paralitzava les obres de construcció de la via i prohibia als enginyers del ferrocarril treballar en els camps del seu terme municipal. Així ho reflectia el periòdic El Litoral amb data 9 de juliol de 1882, on qualificava al Verger de “pequeña aldea”.

Una carta signada per Juan Ferrando, Antonio López i José Llorens dirigida al periòdic El Constitucional quatre dies més tard, donava llum a aquesta paralització: el poble del Verger s’havia compromés amb el primer projecte (dut a terme 25 anys abans mitjançant tracció animal), a cedir gratuïtament els terrenys per a la construcció de la via a canvi d’albergar l’única estació entre Oliva i Dénia, sense que es presentaren reclamacions en aquell moment. Aquestes condicions van ser ratificades en el nou projecte per l’enginyer del M. de Campos Juan Navarro Reverter i pels representants del Verger sempre que “el pla aprovat no patira variació”, acord que es va protocolitzar en la Notaria de Francisco Gómez de Dénia. La carta explicava que aquests acords s’havien intentat incomplir mitjançant una completa variació del traçat que allunyant al Verger de la via, el deixava sense estació, la qual seria traslladada a una altra població (entenem que per la pressió exercida per Ondara i Pego).

Altres veus procedents de Gandia també es van alçar en contra del projecte perquè, adduïen, que el Port de Gandia perdria trànsit en favor del de Dénia i que els futurs passatgers del tren de Carcaixent que ara tenien com a terminal Gandia i allí feien fonda i contractaven diligències fins a la seua destinació final, la creuarien de llarg sense detindre’s. Un altre argument utilitzat era que Pego, quan comptara amb “vies de comunicació”, podrien els seus llauradors dedicar-se al “cultiu forçat” d’hortalisses, en perjudici dels llauradors de la comarca de la Safor.

Però un fort temporal de mar i de pluja a principis de setembre, que va afonar vaixells i va destruir les obres del pont del riu Serpis alhora que arrossegava dues màquines de vapor, queia com un pitxer d’aigua freda sobre tant de debat i divagació i retornava el projecte al seu curs.

Per octubre, al mateix temps que s’autoritzava a Gabriel Moreno a estudiar un traçat per al futur ferrocarril des d’Alcoi a Dénia passant per Pego i Gallinera, se suspenien els estudis del ferrocarril d’Alacant a Dénia, a causa de la “fragositat del terreny” (notícia desmentida més tard). Pel mateix mes la premsa anunciava que els treballs d’esplanació de la via Dénia a Gandia estaven pròxims al TM d’Oliva, és a dir, en TM del Verger i el pont sobre la Alberca estava quasi acabat, així com els pilars del pont sobre el riu Girona. Hi havia 1.500 homes treballant.

A mitjan novembre, a Gandía es col·locaven rails provisionals sobre el riu Serpis per a passar a aquest costat una locomotora i vagons que facilitaren el transport de materials i així abreujar la conclusió de les obres.

1883

Amb l’entrada de 1883 ho feia també un nou debat entre l’Ajuntament de Dénia i el senyor Moreno sobre el lloc on s’hauria d’alçar l’estació de Dénia. També, una comissió de propietaris de Xàbia s’entrevistava amb el mateix per a convidar-li a una reunió d’accionistes que tractaria les obres d’aquell port i la construcció d’un ramal de ferrocarril que partint d’Ondara, acabara a Xàbia, passant per Gata. Per a augmentar l’embolic arribava a Alcoi una “comissió composta de tres enginyers estrangers… a fi de fer els estudis de la línia d’Alacant a Dénia, passant per Alcoi”.

Des de mitjan febrer fins a mitjan març es va acabar el traçat de la via des de Gandia a Oliva, i la locomotora ja transportava subministraments a aquest costat de la ciutat, ocupant-se nombroses brigades del “asiento de via tendida” en una extensió de 14 Km. fins al Verger. L’esplanació estava completament acabada i s’instal·lava el pont de ferro sobre els pilars de pedra del riu Alberca. I el del Girona a continuació.

Apareixia al març un nou projecte del tren Alcoi a Dénia. Gabriel Moreno obtenia autorització per a practicar els estudis d’un ferrocarril d’Alcoi a Dénia però amb una important modificació: en compte de travessar des de Pego els pobles de l’antic Marquesat per a unir-se a Ondara amb la línia de Carcaixent a Dénia, ho faria en aquest nou projecte des del Molinell, “pujant després a Pego i faldejant el barranc de Gallinera, al costat de la carretera hui en construcció, anirà per Planes i Cocentaina a Alcoi”.
A l’abril “Ajuntament i majors contribuents del poble d’Oliva” acordaven adquirir i cedir a l’empresa del ferrocarril el terreny per a l’emplaçament de la “estació de segona classe al costat del camí del Morer, immediat a la vila”.

El 10 de maig la locomotora arribava al Verger i Setla i el dia 14 a Dénia.

1884

I el 30 de març de 1884 s’inaugurava a Gandia la línia, obrint-la al públic.

El Verger va retindre l’Estació però aquesta no es va acabar de construir fins a març de 1885 (les obres van haver de ser suspeses pel còlera en Verger de 1884, que es va repetir a l’any següent en tota la comarca).

I es va establir un horari d’eixides i arribades, molt interessants per a nosaltres per a saber la velocitat a la qual anaven aquestes primeres màquines a vapor (descomptant clar, els temps d’espera en les estacións). El tren eixia de Gandia a la 5,40 de la vesprada, d’Oliva a les 6,13, del Verger a les 7,6 i arribava a Dénia a les 7,46. Al matí eixia de Dénia a les 11,50, del Verger a les 12,31, d’Oliva a la 1,24 arribant a Gandia a la 1,56. Per a combinar amb la línia de València que eixia de Gandia a les 2,26 de la vesprada i arribava a la capital a les 6,45 hores.
Sobre el preu dels bitllets hem de dir que eren cars però intentaven popularitzar-los amb l’arribada de les fires. Així, amb l’arribada d’octubre i les fires de Dénia, Ondara i Pedreguer, a més d’habilitar trens especials, els bitllets d’anada i tornada entre Gandia i Dénia es van vendre a 20, 12 i 8 reals en 1a, 2a i 3a classe.

Després vindrien les queixes i reclamacions, els accidents, els suïcidis tirant-se al tren, la prohibició de circulació per epidèmies colèriques i les destruccions de vies i ponts produïdes per les riuades i les pluges torrencials. També els ponts definitius (els primers eren provisionals) sobre el Molinell, Girona i Bullent, els bastidors del qual eren desembarcats en el Port de València al gener i armats al març de 1885.

I els altres projectes de ferrocarril van continuar el seu curs. Per juny de 1884 es va intentar un nou projecte de ferrocarril que partint d’Ondara i creuant Pedreguer, Pego i Oliva arribara a Gandia.

D’aquests i d’uns altres projectes parlarem més endavant.

Cites:
198- 1879 – 1885. El Marqués de Campo i el tren al Verger
Lepra
El Graduador : periódico político y de intereses materiales: Año V Número 1358 – 1879 febrero 6
Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos: Año XXX Número 8526 – 1879 febrero 18
Tren
El Serpis : periódico de la mañana: Año II Número 238 – 1879 febrero 14
La Paz : periódico de noticias, avisos y fomento de la provincia de Murcia: Año XXII Número 6582 – 1879 Abril 25
El Comercio : diario de Valencia, científico, literario y artístico, defensor de los intereses del comercio, industria y agricultura: El Comercio : diario de Valencia, científico, literario y artístico, defensor de los intereses del comercio, industria y agricultura – Año III Número 607 – 1879 junio 7 (07/06/1879)
La mañana : diario político: Año IV Número 1061 – 1879 julio 25
El Constitucional : diario liberal: Epoca SEGUNDA Año XIV Número 3391 – 1879 julio 27
La Correspondencia de España : diario universal de noticias: Año XXX Número 7905 – 1879 agosto 15
El Serpis : periódico de la mañana: Año II Número 388 – 1879 agosto 20
El eco de la provincia : diario conservador-liberal: Epoca II Año 57 Número – 1879 noviembre 8
La Provincia : diario liberal: Año III Número 655 – 1880 noviembre 6
La Unión Católica : diario religioso-político: La Unión Católica : diario religioso-político – Año IV Número 952 – 1880 julio 22 (22/07/1880)
La Provincia : diario liberal: Año III Número 690 – 1880 diciembre 16
El Serpis : periódico de la mañana: Año III Número 783 – 1880 diciembre 17
La mañana : diario político: Año VI Número 1508 – 1881 enero 23
El Almogávar : diario ultramontano: El Almogávar : diario ultramontano – Año Segundo Número 52 – 1881 enero 25 (25/01/1881)
La Unión Católica : diario religioso-político: La Unión Católica : diario religioso-político – Año V Número 1117 – 1881 enero 25 (25/01/1881)
https://www.spanishrailway.com/tranvia-de-carcagente-a-denia-por-gandia/
La Correspondencia de España : diario universal de noticias: Año XXXII Número 8502 – 1881 julio 2
La mañana : diario político: Año VI Número 1650 – 1881 julio 3
El amigo: Año IV Número 177 – 1881 julio 10
Crónica Meridional : diario liberal independiente y de intereses generales: Año XXII Número 6416 – 1881 julio 13
La Correspondencia de España : diario universal de noticias: Año XXXII Número 8523 – 1881 julio 23
El Litoral : semanario cientifico-literario y de intereses materiales: Año I Número 30 – 1881 julio 24
El Constitucional : diario liberal: Epoca SEGUNDA ÉPOCA Año XV Número 3979 – 1881 agosto 3
El Litoral : semanario cientifico-literario y de intereses materiales: Año I Número 42 – 1881 octubre 16
El Comercio : diario de Valencia, científico, literario y artístico, defensor de los intereses del comercio, industria y agricultura: El Comercio : diario de Valencia, científico, literario y artístico, defensor de los intereses del comercio, industria y agricultura – Año V Número 1515 – 1881 octubre 18 (18/10/1881)
La Lealtad : periódico monárquico, órgano oficial del partido católico-tradicionalista en Valencia: La Lealtad : periódico monárquico, órgano oficial del partido católico-tradicionalista en Valencia – Año I Número 151 – 1881 octubre 18 (18/10/1881)
El Serpis : periódico de la mañana: Año IV Número 1119 – 1881 octubre 19
La Lealtad : periódico monárquico, órgano oficial del partido católico-tradicionalista en Valencia: La Lealtad : periódico monárquico, órgano oficial del partido católico-tradicionalista en Valencia – Año I Número 189 – 1881 noviembre 26 (26/11/1881)
El Litoral : semanario cientifico-literario y de intereses materiales: Año II Número 54 – 1882 enero 8
El Litoral : semanario cientifico-literario y de intereses materiales: Año II Número 56 – 1882 enero 22
El Universo : diario democrático-gubernamental científico, literario y de intereses materiales: El Universo : diario democrático-gubernamental científico, literario y de intereses materiales – Epoca Segunda Año IV Número 12 – 1882 enero 26 (26/01/1882)
El eco de la provincia : diario conservador-liberal: Epoca IV Año 2ª Número 778 – 1882 abril 27
El Graduador : periódico político y de intereses materiales: Año VIII Número 3045 – 1882 abril 28
ico y de intereses materiales: Año VIII Número 3051 – 1882 mayo 5
El Constitucional : diario de Valencia: El Constitucional : diario de Valencia – Epoca 2ª ÉPOCA Año X Número 123 – 1882 mayo 12 (12/05/1882)
Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos: Año XXXIII Número 9581 – 1882 mayo 16
El Constitucional : diario de Valencia: El Constitucional : diario de Valencia – Epoca 2ª ÉPOCA Año X Número 134 – 1882 mayo 23 (23/05/1882)
El Serpis : periódico de la mañana: Año V Número 1292 – 1882 mayo 23
El Constitucional : diario de Valencia: El Constitucional : diario de Valencia – Epoca 2ª ÉPOCA Año X Número 137 – 1882 mayo 26 (26/05/1882)
El Constitucional : diario de Valencia: El Constitucional : diario de Valencia – Epoca 2ª ÉPOCA Año X Número 174 – 1882 julio 2 (02/07/1882)
El Litoral : semanario cientifico-literario y de intereses materiales: Año II Número 87 – 1882 agosto 20
El Litoral : semanario cientifico-literario y de intereses materiales: Año II Número 90 – 1882 septiembre 10
El Litoral : semanario cientifico-literario y de intereses materiales: Año II Número 80 – 1882 julio 9
El Constitucional : diario de Valencia: El Constitucional : diario de Valencia – Epoca 2ª ÉPOCA Año X Número 185 – 1882 julio 13 (13/07/1882)
https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000184184&idImagen=1001270814&idBusqueda=285086&posicion=2&presentacion=pagina
El Litoral : semanario cientifico-literario y de intereses materiales: Año II Número 87 – 1882 agosto 20
El Serpis : periódico de la mañana: Año V Número 1407 – 1882 octubre 13
El Graduador : periódico político y de intereses materiales: Año VIII Número 3190 – 1882 octubre 20
El Serpis : periódico de la mañana: Año V Número 1414 – 1882 octubre 21
Gaceta de los caminos de hierro. 22/10/1882, página 7.
El eco de la provincia : diario conservador-liberal: Epoca IV Año 2ª Número 979 – 1882 octubre 31
El Serpis : periódico de la mañana: Año V Número 1434 – 1882 noviembre 15
El Litoral : semanario cientifico-literario y de intereses materiales: Año II Número 99 – 1882 noviembre 19
El Graduador : periódico político y de intereses materiales: Año VIII Número 3215 – 1882 noviembre 19
El Serpis : periódico de la mañana: Año V Número 1439 – 1882 noviembre 21
El Serpis : periódico de la mañana: Año VI Número 1488 – 1883 enero 19
El Serpis : periódico de la mañana: Año VI Número 1489 – 1883 enero 20
La Correspondencia de España : diario universal de noticias: Año XXXIV Número 9080 – 1883 enero 31
El Serpis : periódico de la mañana: Año VI Número 1533 – 1883 marzo 15
El Litoral : semanario cientifico-literario y de intereses materiales: Año III Número 116 – 1883 marzo 18
El Serpis : periódico de la mañana: Año VI Número 1538 – 1883 marzo 21
El Serpis : periódico de la mañana: Año VI Número 1547 – 1883 abril 5
El Litoral : semanario cientifico-literario y de intereses materiales: Año III Número 119 – 1883 abril 8
El Constitucional : diario liberal: Epoca TERCERA Año XVII Número 4507 – 1883 mayo 15
El Serpis : periódico de la mañana: Año VI Número 1579 – 1883 mayo 16
El Constitucional : diario liberal: Epoca TERCERA Año XVII Número 4510 – 1883 mayo 19
El Litoral : semanario cientifico-literario y de intereses materiales: Año III Número 125 – 1883 mayo 20
El Serpis : periódico de la mañana: Año VI Número 1661 – 1883 septiembre 1
Gaceta de los caminos de hierro. 20/4/1884, página 8
El Litoral : semanario cientifico-literario y de intereses materiales: Año IV Número 177 – 1884 junio 1
El Graduador : periódico político y de intereses materiales: Año X Número 4145 – 1884 junio 6
La Correspondencia de España : diario universal de noticias: Año XXXV Número 9574 – 1884 junio 8
El Serpis : periódico de la mañana: Año VII Número 2003 – 1884 octubre 21
El Constitucional : diario liberal: Epoca TERCERA Año XIX Número 4991 – 1885 enero 4
Gaceta de los caminos de hierro. 15/2/1885, página 6.
El Serpis : periódico de la mañana: Año VIII Número 2129 – 1885 marzo 13
La Correspondencia de España : diario universal de noticias: Año XXXVI Número 9859 – 1885 marzo 20
Sequía i crisi agricola
El Graduador : periódico político y de intereses materiales: Año V Número 1457 – 1879 junio 10
El Serpis : periódico de la mañana: Año II Número 392 – 1879 agosto 24
El Comercio : diario de Valencia, científico, literario y artístico, defensor de los intereses del comercio, industria y agricultura: El Comercio : diario de Valencia, científico, literario y artístico, defensor de los intereses del comercio, industria y agricultura – Año III Número 696 – 1879 septiembre 4 (04/09/1879)
El Constitucional : diario liberal: Epoca SEGUNDA Año XIV Número 3456 – 1879 octubre 15
El Graduador : periódico político y de intereses materiales: Año VI Número 1787 – 1880 marzo 12
El Graduador : periódico político y de intereses materiales: Año VI Número 1827 – 1880 mayo 1
La Correspondencia de España : diario universal de noticias: Año XXXI Número 8076 – 1880 mayo 2
La Correspondencia de España : diario universal de noticias: Año XXXI Número 8076 – 1880 mayo 3
La Provincia : diario liberal: Año III Número 501 – 1880 mayo 2
La Correspondencia de España : diario universal de noticias: Año XXXI Número 8282 – 1880 noviembre 24
Emigracion El eco de la provincia : diario conservador-liberal: Epoca II Año 3 Número – 1879 septiembre 4

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *